Késharc

Késharc / Kés elleni önvédelem

Hock tudományos önvédelmi rendszerének Késharc / Kés elleni Önvédelem része az alábbi témaköröket tartalmazza:

  • Kés – Kés (szúró / vágófegyver) ellen
  • Kés – Bot (ütőfegyver) ellen
  • Kés – Lőfegyver ellen
  • Kés – Pusztakéz ellen

Hock közel 40 éves katonai, rendőri, testőri tapasztalata, alapján megalkotott egyszerű, modern, kipróbált és bizonyított késharci rendszer. Technikai és taktikai alapját az orosz Specnaz, a dél-afrikai, rodéziai, filippínó, amerikai és európai késharc elemei alkotják. Képzési tematikája felhasználja a tudományos alapokon nyugvó legmodernebb edzéselméletet és módszertant.

A kurzus megtanít a kés önvédelmi és közelharci alkalmazására, különböző helyzetekben, stressz alatt.

A képzés módszertanai:

1) A késes erőszak pszichológiája, bűnözői és katonai pszichológia, kutatási eredmények és történelem.

2) Solo tréning – szem, kéz, láb koordináció. A test és a fegyver maximális összhangja a mozdulatok levegőben történő gyakorlásával. Gyakorló eszközökön végrehajtott technikák, kombinációk végrehajtása a szükséges képességek megszerzésért.

Kés elleni önvédelem

3) Partnergyakorlatok – Partner segítségével végrehajtott képességfejlesztő gyakorlatok, melyek a gyorsaság, az erő, a reflexek az ütemérzék és az ügyesség, valamint az egyensúly és a koordináció fejlesztését szolgálják.

4) Késes küzdelemi gyakorlatok – Szituációs gyakorlatok különböző pozíciókban, helyzetekben és környezetben, stressz alatt.

5) Morális, etikai és törvényi kérdések

Kés elleni önvédelem