Referenciák

Tisztelt Juhász Zoltán Úr!

Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Katonai Testnevelési és Közelharc Módszertani Részleg (továbbiakban MH AA KTKMR) részére 2018. december 10-14. és 2019. január 07-11. között megtartott késharc módszertani felkészítésért.

Kiváló szakmai felkészültségével hathatós segítséget nyújtott a KTKMR állományának késharc ismereteinek fejlesztésében és a MH állományának közelharc kiképzésében.

További munkájához sok sikert, erőt egészséget kívánok!

Szentendre, 2019.04.08

Tisztelettel:
Zagyva Sándor főhadnagy
Katonai Testnevelési és Közelharc Módszertani Részleg mb. részlegtvezető

Eredetiben olvasható itt!

Tisztelt Juhász Zoltán Úr!

Ez úton szeretnék köszönetet mondani Önnek, a Rendőrtiszti Főiskola első évfolyamos hallgatói alapkiképzésén nyújtott, a visszajelzések alapján nagyon hasznos, gyakorlatias oktatásért, melyet a „vágó és szúrófegyverek használata és az ellenük való védekezés” témakörében tartott.

Munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánok.

2009. november 05.
Prof. Dr. Fórizs Sándor ny.r. dandártábornok, egyetemi tanár

Eredetiben olvasható itt!

Tisztelt Juhász Zoltán Úr!

Megköszönöm, hogy 2008.07.17-én részt vett az Akciócsoportok kiképzési napján és színvonalas oktatásával hozzájárult az állomány kiképzéséhez.

Szolnok, 2008.07.20

Tisztelettel,
Hafenshcer Csaba Zoltán b.v. alez. Intézetparancsnok

Eredetiben olvasható itt!